S kvalitním pojištěním mohou autodopravci klidněji spát

Specifická rizika, která přináší podnikání v autodopravě, vyžadují speciální pojištění, které zahrnuje krytí veškerých škod způsobených při dopravě. Nová doba přináší i nová rizika – falešné dopravce, hrubou nedbalost, úmysl, inventurní rozdíly. Dopravce naložením nákladu přejímá odpovědnost za svěřený náklad. Kromě základního rozsahu – poškození či pohřešování zásilky, doporučuji rozšířit si pojistnou ochranu o škody, které mohou vzniknout během skladování, ale i při nakládce či vykládce. Při dlouhodobém skladování mohou vzniknout diference v množství skladovaného zboží, což kryje pojištění inventurních rozdílů. Při sjednávání přepravy mohou při chybné dispozici vzniknout vysoké škody způsoben pozdním dodáním zboží příjemci. Specifická rizika přináší přeprava zboží speciálními vozidly (cisternové a chladírenské vozy, vozy na stěhování nábytku či přepravu vozidel apod.). Dopravci využívající k zajištění přepravy zboží speciální vozy by měli své pojištění rozšířit i o krytí rizik spojených s těmito speciálními vozy. Pokud se vrátíme k pojištění rizika při pohřešování zásilky, mělo by zahrnovat krádež vloupáním, loupežné přepadení i zpronevěru nákladu. Vzhledem k narůstajícím případům zpronevěry zásilek falešnými dopravci (často nazývanými fantomoví dopravci) by mělo pojištění zpronevěry nákladu zahrnovat i tato rizika. Pojištění odpovědnosti zasilatele a dopravce zajišťujícího vnitrostátní přepravu řeší pojistné smlouvy uzavřené v souladu s Obchodním zákoníkem. Pojistné smlouvy o mezinárodní přepravě jsou uzavírány v souladu s Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR. Pro každého pojištěného dopravce a zasilatele, který řeší pojistnou událost, je důležitá rychlost a nenáročnost likvidace škodných událostí. Pro dopravce, kteří uzavřeli pojištění v dopravě prostřednictvím společnosti EKONSERVIS – CZ s.r.o. řada nepříjemných starostí odpadá, protože pojistné smlouvy uzavírané u německých pojišťoven obsahují již v základu pojištění těchto „ nových rizik „ Další obrovskou výhodou je to, že EKONSERVIS–CZ má oprávnění k samostatné likvidaci škod, tudíž není závislý na další komunikaci s pojišťovnou a čekání na uznání pojistné události. Sám škody i vyplácí. Zajistím si případně prohlídku znalcem a při komplikovaných případech zajistí právní zastoupení.