Havarijní pojištění u rakouských pojišťoven

 

Nabídka je koncipovaná následovně:

 • Pevné roční pojistné za tahač/nákladní auto 750,- Euro
 • Pevné roční pojistné za návěs/přívěs 600,- Euro

 

Základní rozsah je :

 • požár nebo výbuch
 • krádež vloupáním, loupež, neoprávněné užívání
 • živelní škody ( kroupy, sníh, povodeň, zátopa)
 • nehoda
 • vandalismus
 • požár způsobený zkratem kabelových rozvodů
 • střet s lovnou zvěří
 • vyproštění a odtah jen u nehody s limitem 5000 Euro na akci, bez nutnosti volání asistence dopředu, včetně nařízeného odtahu, vyproštění
 • pojištění všech skel bez spoluúčasti.
 • Spoluúčast je 10% min. 400 Euro max. 1200 Euro