POJIŠTĚNÍ

EKONSERVIS-CZ s.r.o je Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Před započetím jednání o pojištění, je vždy zapotřebí provést analýzu současného stavu, seznámení se s riziky a požadavky partnera. Následně provedeme poptávkové řízení u jednotlivých pojistitelů v ČR a v zahraničí a předložíme návrh řešení. Kvalita pojištění se projeví až při vzniku škodní události, jsme k dispozici 24 hodin denně, zejména pro podporu před nahlášením škodní události. Nejdéle do 24 hodin potvrdíme registraci škody včetně prvotního vyjádření a specifikace chybějících podkladů a doporučení způsobu likvidace.

 • zajistíme prohlídku likvidátorem pojišťovny
 • nahlásíme pojistnou událost na pojišťovně a poté v pravidelných cyklech kontrolujeme postup likvidace až po výplatu odškodnění
 • při komplikovaných případech zajistíme právní zastoupení
 • sledujeme průběžně výši rezerv a škodní průběh a připravujeme podklady a statistiky pro vyhodnocení vzájemné spolupráce

 

POJISTNÉ PRODUKTY

Odpovědnost dopravce a zasilatele

 • odpovědnost silničního dopravce za svěřený náklad při mezinárodní i vnitrostátní přepravě
 • pojištění všech najatých poddopravců včetně fantomových dopravců
 • pojištění hrubé nedbalosti
 • pojištění inventurních rozdílů
 • geografická platnost – Evropa
 • pojištění škody na dobírkách
 • limit na každou pojistnou událost
 • spoluúčast 0,-

Zbožové ALL RISK pojištění ON LINE samostatné sjednání

 • jednorázové i rámcové smlouvy, vhodné pro leteckou, silniční i námořní přepravu, plnění 100% škody

Pojištění flotily aut

 • povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skel, asistenční služby, připojištění na novou hodnotu GAP

Pojištění movitého i nemovitého majetku

 • vlastní i cizí majetek, živelnín škody, odcizení, krádež, vandalismus, atmosférické srážky, vodovodní škody

Pojištění stroju a zařízení

 • konstrukční vady, hrubá nedbalost, úmysl, nesprávné užívání

Pojištění pohledávek

 • pojištění závazků vašich odběratelů

Pojištění léčebných výloh

 • asistenční služby, lékařské zákroky a ošetření, repatriace, náhradní pracovník
 • pro jednotlivé zaměstnance i jako skupinové pojištění

Pojištění zásob a zboží

 • vlastní i cizí zboží a zásoby, převzaté věci, pojištění elektroniky, inventurní rozdíly, pojištění prosté krádeže, tj.bez překonání překážky

Obecná odpovědnost. Pojištění odpovědnosti zaměstnancu za škodu zpusobenou zaměstnavateli

 • právní pomoc, regresy zdravotních pojišťoven, předměty zaměstnanců, vlastnická práva k nemovitostem, léčení zaměstnanců, ekologické škody

Profesní odpovědnost

 • odpovědnost lékařů, právníků,účetních

Křížová odpovědnost za škodu

 • pojištění vzájemné odpovědnosti mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty v rámci holdingu, koncernu nebo jiné podobné formy podnikání

Likvidace totálních škod bez finančních ztrát

 • možnost připojištění GAP- účetní způsob
 • uplatnění rozdílů v plnění provázáním různých druhů pojištění vč. likvidace

Asistenční služby

 • asistenční služby, vyproštění a manipulace s vozidlem, oprava na místě, příp.odtah, úschovu vozidla, právní ochrana, případně i cestu do místa bydliště