Škodu hlaste neprodleně, co nejdříve od jejího vzniku, jinak může být škoda zamítnuta!

EKONSERVIS-CZ e-mail pro hlášení pojistných událostí a zasílání dokladů potřebných k vyřešení škody: jiri.panek@ekonservis.cz

Ke každé vzniklé škodní události je na začátku nutno doložit:

  • Datum, hodinu a místo vzniku škody
  • Popis situace a vzniku škody, včetně odhadované výše škody
  • Identifikační údaje poškozené věci, rozsah poškození
  • Adresu, kde se poškozená věc nachází, včetně kontaktu na pověřenou osobu, se kterou je možno domluvit prohlídku
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

Nesmíte měnit stav škodnou událostí způsobený, dokud není škoda prohlédnuta a nafocena pojišťovnou. To neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby škoda byla zmírněna. V těchto případech jste povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události uchováním poškozených předmětů nebo jejich součástí a průkaznou fotodokumentací.

U škod z přepravy přesahujících částku 100 000 Kč je nutná přítomnost havarijního komisaře.

Škodného komisaře zajistíme za Vás! NONSTOP kontakt: +420 775 589 989. Stačí, když nám sdělíte: místo kde se poškozené zboží nachází a spojení na kontaktní osobu.

Kdy volat policii:

  • U škod vzniklých odcizením, ztrátou, pohřešováním
  • U škod přesahujících částku 100 000 Kč
  • Pokud při škodě došlo k zranění nebo usmrcení osoby
  • Pokud vznikla škoda na majetku další osoby

Absence zápisu od policie může vést k zamítnutí škody!

Každou škodní událost, která vznikla provozem vozidla je nutno dle zákona doložit sepsaným
záznamem o dopravní nehodě!

EKONSERVIS pomoc na telefonu +420 775 589 989 – Michal Láznička. Tato linka je našim klientům dostupná NONSTOP.

Důležité dokumenty ke stažení: