Pojištění přepravy zásilek

ALL RISK připojištění

Přeprava zboží přináší různá rizika a může přinést nečekané problémy, nepředvídatelné situace se stávají. Následky problémů lze snížit nadstandardním připojištěním s nulovou spoluúčastí. Je důležité si uvědomit rozdíl mezi odpovědnostním pojištěním a ALL RISK připojištěním.

Základní rozdíl je v tom, že odpovědnostní pojištění kryje pouze ty škody, které skutečný dopravce mohl předvídat, mohl jim zabránit či omezit jejich rozsah. Mezinárodní doprava je navíc limitována různými úmluvami a smlouvami a následnými přepočty, stále je to ale odpovědnostní pojištění, takže k výplatě pojistné události dojde, pokud se prokáže, že dopravce škodu zavinil, nebo ji nezabránil a mohl.

Na druhé straně je ALL RISK pojištění, které stojí nad všemi těmito “úmluvami”, odškodnění se vyplácí ve 100% hodnotě zboží, je možné připojistit dopravu a celní náklady a také až 10% imaginárního případného zisku.

Ceník se sazbami vámi rádi na požádání zašleme.

Naše sazby začínají na 0,35 promile a mění se v závislosti na destinaci a druhu zboží.

Kontakt
Mám škodu!